הסמל האמריקאי הוחלף בנקניקיה







סמל ירושלים על הדגל הגדול ביותר בעולם





משרד החקלאות האמריקני מודיע:
סמל תזונתי חדש - פירמידת המזון הפכה לצלחת






שומרים על הסביבה? הכירו את הסמלים