הסמל האמריקאי הוחלף בנקניקיהסמל ירושלים על הדגל הגדול ביותר בעולם

משרד החקלאות האמריקני מודיע:
סמל תזונתי חדש - פירמידת המזון הפכה לצלחת


שומרים על הסביבה? הכירו את הסמלים